top of page

Velkommen til

Porsgrunn Pike- og guttekorps

I Porsgrunn er det musikanter som spiller i korps i aldre fra 8 til 90 år. I korps er vi opptatt av at alle skal kunne delta på lik linje uansett hvilke forutsetninger du har, vi har ingen «reservebenk».


Porsgrunn Pike- og Guttekorps har en visjon «I takt med tiden!» visjonen står for at vi ønsker å være et korps som aktivt går inn for å følge med i tiden. Dette både innenfor musikk, musikkvalg og innenfor drift av organisasjonen generelt. Vi ønsker å være et korps hvor barn og unge kan spille musikk de kjenner igjen fra film og andre arenaer der de ferdes. Samtidig ønsker vi også å være et korps hvor de aktivitetene vi holder på med skal være lystbetont for hele familien, ikke bare for musikantene. Vi har få dugnader, men de vi har kan alle kan være med på, da blir det både sosialt og moro.


Vi i Porsgrunn Pike- og Guttekorps håper at du og familien vil trives i korpset vårt, og at du og dere vil få en hobby dere vil trives med i mange, mange år.


Velkommen til oss, hilsen Erik Halvorsen (Leder)

bottom of page