Vanlig Øvelser

Starter opp igjen i januar
Tirsdager, Vessida skole
HK:  kl 18.30 - 20.00
Juniorer:  kl 18.00 - 18.30
+Spilletimer for juniorer
Torsdager, HK ved Vessia, Juniorer ved Borgeskolen
kl 18.00 - 20.30
kl 18.00 - 20.00
1st år juniorer ferdig 19.00

Konserter

Porsgrunn Pike- og Guttekorps © 2023 - All rights reserved

post@ppgnett.no          Bjørntvedtgata 17, 3916 Porsgrunn