top of page

Kort om korpset

Informasjon

- Kun en (1) fast dugnad i året
- Vår- og høsttur for musikantene
- Trygt og sosialt miljø med engasjerte ledere
- En hobby du kan ha hele livet
- Ingen "innbytterbenk" – alle stemmene er like viktig
- Stor jubileumstur hvert 5. år
- Kontingent dekker opp for instrument og utstyr
- Profesjonelt musikalsk opplegg
- Engasjerte instruktører fra Kulturskolen eller internt i korpset
- Individuell oppfølging
- Spilletimer og samspill i små og store gruppe
- Enkeltundervisning ved behov
- Spennende konserter/prosjekter
- Fokus på spilleglede
bottom of page