top of page

Korpsåret

Arrangementer, konserter etc. som PPG har utenom vanlige øvelsesdager. Aspiranter deltar på de som er merket med *. Detaljert terminliste og info om hvert arrangement blir sendt ut på mail fortløpende.


September: Seminarhelg på Klokkerholmen for juniorer og HK. Her er det både spilling, båtliv, lek og bading.


Desember: juleavslutning for alle på Borge, julekonsert i Vestside kirke (HK), spilling på sykehjem på julaften (HK)


Januar: *seminarhelg på Vatnar, her er det både spilling og vinterlek. Alle musikanter i PPG og BSK, samt KISS.


Februar: *Årsmøte: alle foreldre bør delta


April: marsjseminar


17. mai: Aspiranter: Går uten instrument med HK i Borgertoget om de har lyst.
Juniorer: Spiller med BSK, går i skoletoget - start fra Borge skole - og i Borgertoget.
HK: Går morgenparade, skoletoget (det varierer fra år til år hvilken skole de går fra),
skoletoget i Bergsbygda, en bekransning og borgertoget.


Barnas dag: Siste lørdag i mai, deltar i paraden. Juniorer og aspiranter går med BSK og HK går for seg.


Juni: Tur/festival, dette varierer fra år til år. I 2018 var det jubileumstur til Venezia i Italia.


Dugnader: Formula Offroad i sandtaket på Nenset. Dette er én helg i året hvor alle foresatte og mange musikanter stiller. Dette er sosialt og en utrolig gøy måte å tjene penger på! Loddsalg av og til.

bottom of page